19-03-2016, 00:39

C чого почати вивчення мови

Уяви, що ти йдеш з подругою по вулицi в центрi мiста, i раптом двоє iноземцiв щось запитують вас по-англiйськи. Подруга реагує вiдразу. Вона жваво пояснює їм дорогу, iноземцi кивають i розтягуються в усмiшках, слухаючи її вказiвкам. А ти стоїш, похнюпивши голову, силкуючись
17-03-2016, 04:08

Ранковi збори: швидко i без нервiв

Кожен ранок починається з важкого пiдйому з лiжка, пiсля чого ви прагнете виграти марафон по зборах? А в результатi не встигаєте поснiдати, надягаєте першу-лiпшу одяг, забуваєте вдома важливi документи i фарбуєтеся в лiфтi? Така ситуацiя знайома практично кожнiй дiвчинi. Але
15-03-2016, 22:11

Дауншифтинг сьогоднi

Що таке дауншифтинг? Сьогоднi цей термiн чується звiдусiль, але точного визначення йому поки немає. Для когось дауншифтинг означає залишити все i поїхати в глуху мiсцевiсть, для iнших просто спуск на пару ступенiв нижче по кар'єрних сходах. Словом, поняття дауншифтингу для всiх
10-03-2016, 22:14

Що робити, якщо хочеться спати на роботi?

Проблема сонливостi пiд час робочого дня знайома багатьом. Сонливiсть заважає сконцентруватися на роботi, знижується уважнiсть, навiть проста справа викликає утруднення, адже мозок зайнятий лише одним бажанням - поспати ...
9-03-2016, 08:36

Нова робота: як знайти?

Змiна роботи - процес досить складний. Спочатку потрiбно знайти в собi сили для прийняття подiбного рiшення, потiм зважитися на звiльнення i зайнятися пошуком нової роботи. Звичайно, є варiанти, коли ми розлучаємося з попереднiм мiсцем роботи з причини наявностi нового i бiльш
8-03-2016, 12:48

У сiм'ї малюк: ростити не можна працювати. Де поставити кому?

Народження дитини впливає не тiльки на фiзiологiю жiнки, але i на її свiтовiдчуття. Що важливiше - професiйна реалiзацiя чи виховання малюка? Як бути - залишатися поруч з дитиною максимально довго або повертатися на роботу, надавши його турботам нянi?
26-02-2016, 10:33

Жiнка в чоловiчому колективi: чи можливо це?

Існує думка, що жiночiй статi в чоловiчому колективi працюється легко i приємно. Однак, тут, як i скрiзь, багато пiдводних каменiв. Тому однозначно сказати, що працювати серед чоловiкiв просто - не можна ...
4-02-2016, 16:04

Розумнi. Успiшнi. Вiдбракованi.

А1 координує дiяльнiсть мiжнародної структури в Центральнiй Азiї, частiше лiтає, нiж ходить, працює на трьох мовах паралельно, має найбiльший нетворк в регiонi i є живим втiленням яскравої iсторiї успiху ...
1-02-2016, 14:07

Як написати супровiдний лист до резюме

Багато менеджерiв з персоналу визнають, що iдеальне резюме не є гарантiєю успiшного працевлаштування, i iнодi навiть самi показовi екземпляри не удостоюються належної уваги або залишаються непомiченими. Вважаєш це несправедливiстю або ознакою невезiння? Насправдi все простiше:
28-01-2016, 22:31

Що робити якщо начальниця - подруга

Мiж людьми рiзних статей дуже часто встановлюються довiрчi i щiльнi стосунки, якi дозволяють швидко i грамотно вирiшувати всi необхiднi питання. Люди ставляться один до одного з повагою, готовi допомогти у вирiшеннi рiзних завдань. Однак ситуацiя кардинальним чином змiнюється,